2017. december 1.

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) honlapjának célja, hogy megkönnyítse a nyilvánosság számára a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.), továbbá a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: MAR) és a kapcsolódó végrehajtási szabályok alapján közzétételre kötelezettekre vonatkozó egyes szabályozott információk elérését, továbbá ezen személyek részére — mint üzemeltető — nyilvánosságra hozatali felületet biztosítson. Célunk, hogy nagy aktualitású, pontos információkat közöljünk. Mindemellett az MNB semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az ezen honlapon megjelent dokumentumok tartalmáért.

Ezek az információk:

a magánszemélyek, illetve más személyek által megküldött formában és tartalommal kerülnek megjelenítésre;

  • esetenként olyan külső honlapok felé irányíthatnak tovább, amelyek felett az MNB nem rendelkezik ellenőrzési joggal, és amelyeket illetően semmiféle felelősséget nem vállal;

  • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak.

A fentiek alapján a honlapon közzétett információk tartalmáért a beküldő felel. Ugyanakkor az MNB - moderátori szerepében – törekszik arra, hogy a fent nevezett jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő tartalmú tájékoztatás kerüljön megjelenítésre, továbbá a megküldött dokumentumokat szűri a közrend megzavarására alkalmas, illetve az erkölcsbe és közízlésbe ütköző szavakra és kifejezésekre.

Jóllehet a honlapon közzétett információk az MNB által megbízhatónak tekintett forrásból származnak, az MNB semmi olyan döntésből, tevékenységből, illetve elmulasztott intézkedésből adódó veszteségért nem vállalja a felelősséget, amely a fenti információk használatához kapcsolódik.

Az MNB mindent elkövet, hogy csökkentse a technikai hibákból eredő problémákat. Az MNB mindazonáltal nem tudja garantálni, hogy a szolgáltatását időszakosan ne kelljen megszakítania, illetve, hogy az esetlegesen fellépő technikai hibák nem lesznek hatással a szolgáltatásra. Az MNB semmiféle, az e honlap használatából vagy más, innen elérhető külső honlap használatából eredő probléma miatt felelősséget nem vállal.

Amennyiben Ön belép az MNB bármelyik weboldalára, úgy tekintjük, elfogadta a fentieket.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat

Az MNB által üzemeltetett ezen honlap felhasználói az alább feltüntetett kivételtől eltekintve, a következő feltételek mellett szabadon felhasználhatják a honlapról közvetlenül szerzett információkat:

1. A fenti információk terjesztése, illetve sokszorosítása során ügyelni kell a pontosságra.

2. Amennyiben a felhasználó az információkat (pl. adatok kiigazításával, növekedési ütemek számításával) átalakítja, ezt egyértelműen közölnie kell.

3. Amennyiben valamilyen üzleti weboldalról vagy reklámozási célból biztosítanak linket az MNB által működtetett honlaphoz, a keresőablakban kizárólag az MNB honlapja jeleníthető meg (azaz nem keretezheti valamely más honlap).

Az MNB nevének és emblémájának használata

Az MNB ezúton kívánja felhívni a figyelmet arra, hogy nem tartozik felelősséggel azért, ha nevével, emblémájával, illetve címével bármely célból visszaélnek. Amennyiben bárkinek olyan kétes eredetű dokumentáció jut a tudomására vagy a birtokába, amely az MNB-re vonatkozó utalást tartalmaz, haladéktalanul jelentse az mnb@1818.hu elektronikus levélcímen.